:::: توضیحات :
 

دانلود کتاب تقویت مکالمه – کتاب “تقویت مکالمه” به زبان‌آموزان پیشرفته زبان انگلیسی کمک می‌کند

تا مهارت‌های مکالمه خود را توسعه دهند و مکالمه روان را در خود با اشتراک

تجربه‌ها ، انعکاس آن در زندگی و بحث کردن در رابطه با ضرب‌المثل‌ها و نقل قول‌ها گسترش دهند.

کتاب مهارت‌های شفاهی زبان انگلیسی شامل چهل‌ و پنج فصل موضوعی ،

بیش از هزار و سیصد و پنجاه سوال ،‌ پانصد واژه،‌ دویست‌ و پنجاه ضرب‌المثل و

اصطلاحات آمریکایی ‌و پانصد نقل ‌قول برای ایجاد و تقویت مکالمات و بحث‌های کلاسی است …